Blog Image

Docent Ralf Sundberg kommenterar

Om denna blogg

I boken "Forskningsfusket" visas hur dagens kostråd kom att formas som ett resultat av de samhällsförhållanden och den vetenskapssyn som rådde efter andra världskrigets slut, då kunskapen om fetternas och kolesterolets roll för cellers funktion till stor del var okänd. Med nya forskningsrön inom läran om fetter, lipidomics, är ett paradigmskifte på gång inom näringslära och medicin. Här kan du följa händelseutvecklingen och debatten.

Cancer och stroke av rött kött och kolesterol?

Nutrition Posted on lör, februari 25, 2012 13:59:32

Igår kunde man i Uppsala Nya Tidning läsa om en ny studie från avdelningen för nutritionsepidemiologi vid Karolinska Institutet.

http://www.unt.se/uppsala/omega-3-minskar-risken-for-stroke-1675789.aspx

Studien fann att långkedjiga omega-3-fetter minskade risken att få stroke, medan hör och häpna, mängden kolesterol i maten ökade risken. Å andra sidan fann studien inte att totala mängden fett, mängden mättat, enkelomättat eller totala mängden fleromättat fett och inte heller mängden vegetabiliskt omega-3-fett påverkade risken i någondera riktningen.

Med anledning av dessa fynd gör studiens ledare, Fil Dr Susanna Larsson följande uttalanden i tidningen:

”– Även om en studie där deltagarna själva valt sina matvanor aldrig säkert kan fastställa några orsakssamband talar dessa fynd starkt för att mycket av omega 3 i maten skyddar mot stroke, medan mycket kolesterol ökar risken, säger Susanna Larsson.”

Artikeln fortsätter:

”Kolesterol finns endast i animaliska livsmedel som kött, inälvsmat, grädde, smör och ägg. Omega 3-fettsyror finns framför allt i fisk.

– Vi har tidigare visat att ett högt köttintag ökar risken för stroke och flera studier har visat att rött kött ökar risken för bland annat tjocktarmscancer. Det finns alltså flera skäl att dra ner på konsumtionen av kött, inälvsmat och feta mejeriprodukter.”

Skall man tro på sådana forskare? Är detta vetenskap?

Låt oss först konstatera att det verkar som fil dr Larsson glömt att fisk är animaliskt och innehåller kolesterol. Vissa av våra källor de nyttiga omega-3-fetterna som räkor innehåller dessutom extremt stora mängder, men det glömde hon berätta. Likaså glömmer hon berätta att det inte finns något samband mellan kolesterolnivåer i blodet och risk för stroke i ett flertal andra studier. Samt att blodets kolesterolnivå inte heller påverkas av mängden kolesterol i födan. Bakom de statistiska sambanden hon räknat fram finns således antingen ett räknefel eller någon form av bias, snedvridning.

Trots att en nutritionsforskare borde veta bättre börjar hon glida ut i ren propaganda. Hon påstår att högt köttintag ökar risken för stroke, men faktum är att hon nyligen visat att så kallat rött kött inte ökade den totala risken att få stroke hos kvinnor. Arbetet finns att läsa här:

http://stroke.ahajournals.org/content/42/2/324.full.pdf+html.

Risken att få stroke i form av propp var dock en aning ökad i motsats till blödning och det passade man på att påpeka. Sett ur patientens perspektiv är dock propp att föredra framför blödning som skadar hjärnan mera, så om inte risken för stroke ökade totalt, bör man nog betrakta fynden som att köttkonsumtion borde uppmuntras

Och inte heller har hon kunnat hon visa att rött kött ökade risken för stroke hos hos män, men där lyckades hon med statistikens hjälp få fram att åtminstone konsumtion av ”processat kött” skulle öka risken. Processat kött är korv och hög konsumtion av sådant hänger ju ihop med låg socioekonomisk status som vi vet påverkar risken. Artikeln finns som abstract här:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21653800

Hon fortsätter sedan med att hänvisa till att studier visat att rött kött skulle öka risken för tjocktarmscancer. Men hennes egen studie visade inte det.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15499619

Därför delade hon upp materialet i tre delar, proximala colon, distala colon och rectum. Men det är en godtycklig uppdelning. Colon indelas nämligen i fler delar i anatomin, ascendens, transversum, descendens, sigmoideum och rectum. Men genom sin godtyckliga indelning kunde man så vaska fram siffror på att rött kött ökade risken för cancer i ”distala colon” fastän risken inte ökade för ”proximala” eller rectum, dvs. ändtarmen.

Men nu till det riktigt roliga. Tidigare har hon från samma material (mammografikohorten) visat att fet mjölk, grädde och smör minskade risken för just tjocktarmscancer.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16210722

Om det således fanns ett orsakssamband mellan konsumtion av rött kött och just tjocktarmscancer, skulle det i så fall kunna upphävas av att steka köttet i smör och servera en god bearnaisesås till.

Den här typen av studier är en del av den aldrig sinande strömmen av nyheter, som är ungefär lika mycket värda som statistiska studier på politikens områden. Man vaskar fram de siffror makthavarna vill ha. Vetenskap är det definitivt inte.

Just siffror av den här typen är högt begärliga för de bedrägliga fraktionerna inom kost- och läkemedelsindustrin just nu. Att artikeln kommit till som ett led i den pågående kampanjen för att skrämma oss för kolesterolet råder det ingen tvekan om.Skadar fettrik kost hjärnan?

Nutrition Posted on mån, februari 13, 2012 08:47:37

I debatten som sändes från TV4:s morgonstudio, inledde
Professor Charlotte Erlansson-Albertsson (CEA) med att hävda att den diet som
nu mer än 500.000 svenskar äter skulle vara skadlig för hjärnan. Man skulle ha
sett skador i hypothalamus påstod hon.

Hennes påståenden är intressanta. Från CEA:s krets fick jag
nyligen en studie, som tycks vara underlaget för hennes argumentation. I denna
fann man mycket riktigt att råttor som åt en fettrik kost blev fetare än de som
åter standardburfordret, och att dessa mycket riktigt uppvisade skador, glios i
det center i hypothalamus som ansvarar för aptit- och viktreglering. Man hade
sedan gjort en eftergranskning av Magnetröntgen- (MR)-bilder av feta människor
från ett sjukhusarkiv, och fann att dessa uppvisade samma skador. Högintressant
med andra ord.

Här är hela artikeln: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3248304/?tool=pubmed

Men för att förstå den här typen av studier rätt måste vissa
frågor besvaras. Den viktigaste är: Vad innehöll den så kallade högfettskosten?
Det uppgav nämligen inte artikeln. Men med hjälp av en identitetsbeteckning
fann jag att den innehöll det här:

http://www.taconic.com/user-assets/Documents/Taconic_D12492.pdf

En hel del socker alltså. Absolut inte LCHF!

Det förklarar saken. Råttor är djur i människans närhet som genom
evolutionen är anpassad till att äta fröer, på senare tid främst då från människans
sädeslager. Råttan är lika lite evolutionärt anpassad som människor till en
diet med högt sockerintag, som påverkar belöningssystemet, så för att få råttor
att leva på flott sockrade man alltså detta och fick råttorna att gå upp i vikt.
Socker består av lika delar glukos och fruktos. Fruktos kan inte användas av
muskelceller utan ger förhöjda, skadliga blodnivåer, och mycket talar för att fruktos
i sockret är det som ger upphov till de påvisade skadorna.

Att skador av denna typ ses hos människor som är feta, kan
alltså inte användas som skrämselpropaganda mot LCHF. Vid det här laget vet vi
att det är svårt att bli fet utan socker. Men förekomsten av skadorna kanske är
en orsak till att en del har svårt att normalisera sin vikt, även med
kolhydratreducerad kost som vanligen sänker insulinbildningen. Jag kommer att
återkomma till det senare.Cancer av kött? Nej, det är inte trovärdigt!

Nutrition Posted on sön, januari 22, 2012 14:32:18

Idag skriver DN:s vetenskapsjournalist Karin Bojs, hedersdoktor vid Karolinska Institutet, att hög köttkonsumtion ökar risken för cancer.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/for-mycket-kott-bakom-manga-fall-av-cancer

Siffrorna hon anger kan uppfattas som rent skrämmande, var och en av dagens måltider som innehåller kött påstås öka cancerrisken med hela 30 procent. Artikeln når säkert sitt syfte, att väcka uppmärksamhet och skrämma så många läsare som möjligt, men är uppgifterna trovärdiga? Den numera populära LCHF-dieten nämns inte i artikeln, men då allmänheten numera fortfarande tror att LCHF-anhängare huvudsakligen lever på kött, kommer den nog att uppfattas som att denna diet därmed skulle vara farlig.

Hypotesen att animaliska fetter skulle orsaka cancer framfördes sannolikt för första gången 1965 på ett symposium om coloncancer av Ernst Wynder, som jämförde statistik på förekomsten av denna cancerform i olika länder med statistiska uppgifter om vilka fettyper som konsumerades. Då inga efterföljande studier kunde påvisa sådana samband ändrades hypotesen till att protein av animaliskt ursprung skulle vara skadligt. År1975 publicerades en ekologisk studie av epidemiologerna Armstrong och Doll, som fann ett statistisk samband mellan konsumtion av protein av animaliskt ursprung och förekomst av cancer i tjocktarm och ändtarm. Men dessa ignorerade att en studie publicerad 1970 inte funnit några samband mellan intaget av nötkött och dessa cancerformer och detta var baserat på siffror från USA:s jordbrukdepartement. Sedan dess har mer än 50 studier undersökt om något sådant samband finns varav ett 20-tal prospektiva studier de senaste två decennierna.

Vad visar då dessa? Vissa studier påvisar ett svagt samband mellan köttkonsumtion och cancer medan andra inte gör det eller till och med tyder på motsatsen.

I en stor kritisk genomgång av litteraturen från 2010 av Alexander och Cushing

http://xa.yimg.com/kq/groups/16479668/1239720164/name/Alexander+2010+Red+Meat+Colon+Cancer+Critical+Review.pdf

framkommer det att i genomsnitt påvisas en obetydlig riskökning i storleksordningen 10% vid hög konsumtion av så kallat rött kött, ett begrepp som dessutom är tvetydigt och dåligt definierat. Så små riskökningar är ytterst sällan beroende på ett orsakssamband, utan brukar bero på ”confounding”, att en riskfaktor hänger samman med en eller flera andra som rökning, hög sockerkonsumtion, låg socioekonomisk status m.fl.

Vid riskökningar under 50 procent kan man räkna med att orsakssamband saknas.

Vad som ytterligare talar emot ett orsakssamband är avsaknad av dos-respons i dessa studier.

Men i Karin Bojs artikel låter det så här: – När det gäller tjock- och ändtarmscancer är sambandet klart bevisat. Forskarna är helt överens. För de andra sjukdomarna håller bevisen på att ackumuleras, säger Alicja Wolk som är professor i nutrionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Alicja Wolk hänvisar också till en gammal rapport från World Cancer Research Fund som anses stödja hennes tes. WCRF är ett till ILSI närstående forskningsinstitut som med rätta kan kritiseras för att ha som agenda att just framställa köttkonsumtion som riskfyllt. WCRF gör egna studier och finansierar andra epidemiologer som just undersöker samband mellan köttkonsumtion och cancer. Just denna rapport tillhör de dokument som forskarna Alexander och Cushing kritiserar så här:

While acknowledging that WCRF/AICR embarked on a comprehensive, ambitious and arduous foray into the epidemiology surrounding red meat and colorectal cancer (in addition to numerous other dietary factors and cancer endpoints), the judgments and conclusions from a public health perspective have not been met with scientific consensus. In an editorial by researchers at the International Agency for Research on Cancer, the scientific and methodological grounds for WCRF/AICR’s ‘convincing’ classification for red meat and colorectal cancer were questioned due to strong previous conclusions for other dietary factors (e.g. fruits and vegetables) and cancer that were not supported by more recently published prospective studies (i.e. they did not substantiate prior associations) (16). Furthermore,International Agency for Research on Cancer raised questions about their evaluation process and classification system.

Så inte är forskarna eniga om att något orsakssamband mellan köttkonsumtion och cancer skulle föreligga. Tvärtom. Om man nu inte menar vissa forskare, som samarbetar med vissa industriintressen.

Inte heller har någon trovärdig mekanism för hur cancer skulle uppstå av att vi äter det som varit grunden i människans nutrition långt före stenåldern kunnat presenteras.

En annan observation som kraftigt talar emot ett sådant samband är det att mormoner (som äter kött), inte har mer coloncancer än sjundedagsadventister, som i de flesta fall är vegetarianer.

Dessvärre överöses vi av sådana här larmrapporter som härrör från meningslös epidemiologisk forskning. Bakom uppblåsandet av sådana brukar alltid det alltid finnas ett eller annat dolt kommersiellt intresse.« Föregående