Häromåret fick jag med posten ett stort kuvert innehållande
en inbjudan att delta i en ny forskningsstudie. Broschyren återfinns här om du
vill se den: https://www.epihealth.se/PageFiles/655/Epihealth%20informationsbroschyr%20final%20version%20111206.pdf

Det var alltså frågan om en inbjudan till en omfattande
hälsoundersökning, innefattande bl.a. EKG, minnestest, blodsocker, blodfetter, lungfunktionstest och blodtryck. Helt gratis! Vem skulle inte nappa på det? Som motprestation
fordrades i stort sett endast att jag fyller i ett formulär om mina mat- och motionsvanor.
Dessutom utlovades att forskarna därefter, om jag inte själv ångrar mig, följer
uppgifter om mig i diverse dataregister jag framledes skulle kunna hamna i
beroende på sjukdomar jag utvecklar över åren inklusive vad det kommer att
gissas vad jag dött av. För numera obduceras döda ytterst sällan så de
uppgifter om vad jag dött av kommer någon läkare att gissa sig till. Kanske med
ledning av nämnda register.

Epihealth är alltså en epidemiologisk studie som syftar till
att bättre kartlägga samband mellan livsstil och sjukdomar. Sådana här studier
har gjorts sedan början av 50-talet. Den äldsta gjordes i Framingham, en
småstad utanför Boston där en stor del av stadens invånare, närmare bestämt
5127 individer undersöktes på liknande sätt som nu planeras i Epihealth (1).
Långt mer än hundra publikationer har kommit från Framingham, framförallt om
samband mellan olika livsstilsfaktorer, blodprov EKG och risken att få
hjärtinfarkt och risken att dö i denna sjukdom. Exempelvis kunde man redan 1956
påvisa ett visst samband mellan kolesterolvärdet hos män och risken att få
infarkt (2). Emellertid, när man följt populationen i 30 års tid fanns inget
samband mellan kolesterolvärdet och risken att dö i hjärtinfarkt (3). Tvärtom,
bland de individer där kolesterolvärdet minskat de sista 15 åren var
dödligheten i infarkt och generellt högre. Men ett par år senare publicerar man
en ny rapport och denna gång handlar det inte om risken att dö av infarkt utan
risken att få en. Och se, här påvisar man en kraftigt ökad risk att få infarkt
om man har högt kolesterol. Underligt, eller hur? Högt kolesterol ökar inte
risken att dö av infarkt, bara att få en. Och det är just denna paradox som
illustrerar problemet med den här typen av studier. För det första, om
försökspersonerna tar del av sina resultat av testerna ändrar de ju sitt
beteende. Inte nödvändigtvis i en hälsosam riktning. De som oroades av sina
kolesterolvärden i Framingham ändrade sannolikt matvanorna i riktning mot
hälsovådliga oljor och margariner, vilket ökade deras dödlighet. Ändrade de
inte matvanorna sökte de åtminstone sjukvården oftare när de var oroliga för
hjärtat, vilket resulterade i fler infarktdiagnoser.

Epihealth gör nu om precis samma misstag. De undersökta får
ta del av resultaten. Så här skriver
man: ”Inom 3 veckor efter ditt besök på EpiHealth testcenter kommer en
skriftlig sammanfattning av dina resultat finnas tillgängligt på din personliga
hemsida på www.epihealth.se eller om så önskas skickas detta hem till dig via
vanlig post. Om vi hittar någon mindre avvikelse, t ex ett måttligt högt blodtryck
eller förhöjda blodfetter, kommer vi att kommentera detta och eventuellt be dig
uppsöka din husläkare för vidare omhändertagande. Om vi hittar något mycket
alarmerande kommer vi att kontakta dig omgående.”

Med andra ord: Forskarnas fördomar kommer att påverka
resultaten precis som i Framingham.

Ett annat färskt exempel handlar om den kända studien Nurses
Health Study. Ledaren för studien, professor Walter Willett har ekonomiska
förbindelser med Valnötsodlarna i Kalifornien. Så han ställer alltid frågor om
valnötskonsumtionen i de frågeformulär som skickas ut med regelbundna
mellanrum. För varje gång han rapporterar något positivt om valnötter uppger de
kvinnor som ingår i studien som har god
hälsa att de äter valnötter. Nu senast påstås valnötter skydda mot typ 2
diabetes (5), hur nu det skulle gå till. Enda möjligheten skulle vara om
valnötskonsumenter äter mindre socker, som är den verkliga boven.

Jag menar att denna typ av studier är helt meningslösa,
eftersom de inte lär oss något om riskfaktorerna för sjukdom. De bara
förstärker de fördomar som allmänhet och forskare redan har.

Referenser

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1525365/pdf/amjphnation00421-0020.pdf

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1550985/pdf/amjphnation01096-0007.pdf

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3560398

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2523187

5.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3738245/