Allt fler forskare och och en allt större del av allmänheten börjar inse att socker kanske är vårt största hälsoproblem.

Alla kolhydrater är nämligen inte lika. Framförallt är det skillnad mellan glukos och fruktos.

De svenska forskarna Folke Lindgärde, Bengt Vessby och Bo Ahren undersökte kostvanor hos kvinnor hos ett sydamerikanskt naturfolk och jämförde med en grupp indiankvinnor som levde i slummen i Lima. Båda grupperna åt mestadels kolhydrater och så extremt lite fett som 20 % av kalorierna. Medan de indiankvinnor som inte exponerats för jordbrukssamhällets produkter varken blev feta eller utvecklade diabetes, så hade de fattiga kvinnor som åt den moderna kosten en mycket hög förekomst av bukfetma och diabetes, något som ökade trots att de efter fem års observation minskat något i vikt.

I ena fallet ger en fettsnål kolhydratrik kost inte metabola syndromet och diabetes, i det andra fallet ses en fullständig explosion.

Enda förklaringen måste vara att kolhydratkällorna inte var densamma. Naturfolket åt varken spannmål eller socker.

Vad gäller spannmål vet vi att dagens vete inte är detsamma som det som din mor eller mormor bakade med för trettio år sedan. Proteinhalten är väsentligt lägre och stärkelseinnehållet är högre, varför nivåerna av det fettbildande hormonet insulin blir högre av det bröd som bakas idag. Men även glutenproteinerna har förändrats av den omfattande växtförädlingen, något som lett till att glutenintolerans blivit dubbelt så vanligt i befolkningen. Glutenintolerans är sannolikt bara toppen på isberget. Mycket tyder på att dagens gluten har negativa hälsoeffekter på långt fler människor genom att vara inflammationsdrivande.

Sockerarten fruktos kanske dock är det största hälsoproblemet. Många luras av att fruktos inte höjer blodsockret, alltså blodglukos och därmed har ett lågt GI, men det är tyvärr en överförenkling som missar det väsentliga. När vi äter socker höjs nämligen blodets halt av fruktos. Denna sockerart är sju gånger mer reaktiv än glukos och bildar så kallade Advanced Glycaemic End products genom att förena sig med proteiner, vilka därmed inte fungerar optimalt i sina olika biologiska uppgifter. Att vi glömt bort fruktos beror på att vi inte rutinmässigt mäter det!

I videoinslaget här http://www.youtube.com/watch?v=sXhKQEdIDa0

kan du lära dig mycket om varför fruktos bör betraktas som ett gift som långsamt försämrar vår hälsa.