Igår kunde man i Uppsala Nya Tidning läsa om en ny studie från avdelningen för nutritionsepidemiologi vid Karolinska Institutet.

http://www.unt.se/uppsala/omega-3-minskar-risken-for-stroke-1675789.aspx

Studien fann att långkedjiga omega-3-fetter minskade risken att få stroke, medan hör och häpna, mängden kolesterol i maten ökade risken. Å andra sidan fann studien inte att totala mängden fett, mängden mättat, enkelomättat eller totala mängden fleromättat fett och inte heller mängden vegetabiliskt omega-3-fett påverkade risken i någondera riktningen.

Med anledning av dessa fynd gör studiens ledare, Fil Dr Susanna Larsson följande uttalanden i tidningen:

”– Även om en studie där deltagarna själva valt sina matvanor aldrig säkert kan fastställa några orsakssamband talar dessa fynd starkt för att mycket av omega 3 i maten skyddar mot stroke, medan mycket kolesterol ökar risken, säger Susanna Larsson.”

Artikeln fortsätter:

”Kolesterol finns endast i animaliska livsmedel som kött, inälvsmat, grädde, smör och ägg. Omega 3-fettsyror finns framför allt i fisk.

– Vi har tidigare visat att ett högt köttintag ökar risken för stroke och flera studier har visat att rött kött ökar risken för bland annat tjocktarmscancer. Det finns alltså flera skäl att dra ner på konsumtionen av kött, inälvsmat och feta mejeriprodukter.”

Skall man tro på sådana forskare? Är detta vetenskap?

Låt oss först konstatera att det verkar som fil dr Larsson glömt att fisk är animaliskt och innehåller kolesterol. Vissa av våra källor de nyttiga omega-3-fetterna som räkor innehåller dessutom extremt stora mängder, men det glömde hon berätta. Likaså glömmer hon berätta att det inte finns något samband mellan kolesterolnivåer i blodet och risk för stroke i ett flertal andra studier. Samt att blodets kolesterolnivå inte heller påverkas av mängden kolesterol i födan. Bakom de statistiska sambanden hon räknat fram finns således antingen ett räknefel eller någon form av bias, snedvridning.

Trots att en nutritionsforskare borde veta bättre börjar hon glida ut i ren propaganda. Hon påstår att högt köttintag ökar risken för stroke, men faktum är att hon nyligen visat att så kallat rött kött inte ökade den totala risken att få stroke hos kvinnor. Arbetet finns att läsa här:

http://stroke.ahajournals.org/content/42/2/324.full.pdf+html.

Risken att få stroke i form av propp var dock en aning ökad i motsats till blödning och det passade man på att påpeka. Sett ur patientens perspektiv är dock propp att föredra framför blödning som skadar hjärnan mera, så om inte risken för stroke ökade totalt, bör man nog betrakta fynden som att köttkonsumtion borde uppmuntras

Och inte heller har hon kunnat hon visa att rött kött ökade risken för stroke hos hos män, men där lyckades hon med statistikens hjälp få fram att åtminstone konsumtion av ”processat kött” skulle öka risken. Processat kött är korv och hög konsumtion av sådant hänger ju ihop med låg socioekonomisk status som vi vet påverkar risken. Artikeln finns som abstract här:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21653800

Hon fortsätter sedan med att hänvisa till att studier visat att rött kött skulle öka risken för tjocktarmscancer. Men hennes egen studie visade inte det.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15499619

Därför delade hon upp materialet i tre delar, proximala colon, distala colon och rectum. Men det är en godtycklig uppdelning. Colon indelas nämligen i fler delar i anatomin, ascendens, transversum, descendens, sigmoideum och rectum. Men genom sin godtyckliga indelning kunde man så vaska fram siffror på att rött kött ökade risken för cancer i ”distala colon” fastän risken inte ökade för ”proximala” eller rectum, dvs. ändtarmen.

Men nu till det riktigt roliga. Tidigare har hon från samma material (mammografikohorten) visat att fet mjölk, grädde och smör minskade risken för just tjocktarmscancer.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16210722

Om det således fanns ett orsakssamband mellan konsumtion av rött kött och just tjocktarmscancer, skulle det i så fall kunna upphävas av att steka köttet i smör och servera en god bearnaisesås till.

Den här typen av studier är en del av den aldrig sinande strömmen av nyheter, som är ungefär lika mycket värda som statistiska studier på politikens områden. Man vaskar fram de siffror makthavarna vill ha. Vetenskap är det definitivt inte.

Just siffror av den här typen är högt begärliga för de bedrägliga fraktionerna inom kost- och läkemedelsindustrin just nu. Att artikeln kommit till som ett led i den pågående kampanjen för att skrämma oss för kolesterolet råder det ingen tvekan om.