I debatten som sändes från TV4:s morgonstudio, inledde
Professor Charlotte Erlansson-Albertsson (CEA) med att hävda att den diet som
nu mer än 500.000 svenskar äter skulle vara skadlig för hjärnan. Man skulle ha
sett skador i hypothalamus påstod hon.

Hennes påståenden är intressanta. Från CEA:s krets fick jag
nyligen en studie, som tycks vara underlaget för hennes argumentation. I denna
fann man mycket riktigt att råttor som åt en fettrik kost blev fetare än de som
åter standardburfordret, och att dessa mycket riktigt uppvisade skador, glios i
det center i hypothalamus som ansvarar för aptit- och viktreglering. Man hade
sedan gjort en eftergranskning av Magnetröntgen- (MR)-bilder av feta människor
från ett sjukhusarkiv, och fann att dessa uppvisade samma skador. Högintressant
med andra ord.

Här är hela artikeln: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3248304/?tool=pubmed

Men för att förstå den här typen av studier rätt måste vissa
frågor besvaras. Den viktigaste är: Vad innehöll den så kallade högfettskosten?
Det uppgav nämligen inte artikeln. Men med hjälp av en identitetsbeteckning
fann jag att den innehöll det här:

http://www.taconic.com/user-assets/Documents/Taconic_D12492.pdf

En hel del socker alltså. Absolut inte LCHF!

Det förklarar saken. Råttor är djur i människans närhet som genom
evolutionen är anpassad till att äta fröer, på senare tid främst då från människans
sädeslager. Råttan är lika lite evolutionärt anpassad som människor till en
diet med högt sockerintag, som påverkar belöningssystemet, så för att få råttor
att leva på flott sockrade man alltså detta och fick råttorna att gå upp i vikt.
Socker består av lika delar glukos och fruktos. Fruktos kan inte användas av
muskelceller utan ger förhöjda, skadliga blodnivåer, och mycket talar för att fruktos
i sockret är det som ger upphov till de påvisade skadorna.

Att skador av denna typ ses hos människor som är feta, kan
alltså inte användas som skrämselpropaganda mot LCHF. Vid det här laget vet vi
att det är svårt att bli fet utan socker. Men förekomsten av skadorna kanske är
en orsak till att en del har svårt att normalisera sin vikt, även med
kolhydratreducerad kost som vanligen sänker insulinbildningen. Jag kommer att
återkomma till det senare.