I Dagens Nyheter upprepas idag påståendet att så kallat rött kött skulle ge cancer i tjock- och ändtarm. Om detta skulle ”alla forskare” var överens skriver ännu en av tidningens vetenskapsjournalister, denna gång apropå att Livsmedelsverket, vissa livsmedelsföretag och dietister oroar sig över att allt fler äter så kallad LCHF-kost.

Den osakliga skrämselpropagandan fortsätter alltså.

Man kan visserligen inte begära att vetenskapsjournalister skall känna till alla publicerade studier, men i en så här infekterad debatt kanske det varit på sin plats att fråga forskare som inte stöds av industrin om deras ståndpunkt.

Vi kan nämna ett faktum som totalt motbevisar denna hypotes. Det kommer från den kända EPIC-studien och är publicerat på Oxford-universitetets hemsida. Där jämförde man nämligen förekomsten av olika cancerformer hos vegetarianer med dem som äter kött. Då framkom det att risken för vegetarianer att få just cancer i tjock och ändtarm var högre än hos köttätare. Med andra ord, kött, rött eller inte, ökar inte risken för denna cancerform.

http://www.epic-oxford.org/publications/1506/cancer-risk-in-vegetarians