Vid Lunds Universitet finns en märklig hybrid mellan forskning och marknadsföring av livsmedel som heter Anti-Diabetic Food Center. Detta center leds av professor Inger Björck från institutionen för industriell näringslära, medarbetare i ILSI, ett forskarnätverk som stöds av livsmedels- och läkemedelsjättar. http://www.ilsi.org/europe/pages/tf_metasynd.aspx

Medfinansiär till detta projekt är Region Skåne, Vinnova och vissa livsmedelsindustrier. Syftet med upplägget tycks vara att ge ett sken av att kolhydratrik kost skulle förebygga diabetes, trots att vi idag vet att just en sådan kost ligger bakom den accelererande förekomst av diabetes i västvärlden. Det var ju med införandet av sådana kostråd som USA år för år fått se andelen feta och diabetiker öka. Men skam den som ger sig. Så här ser programmet ut:

Inbjudan: Mat som förebygger
diabetes – nya rön

Typ två-diabetes blir allt vanligare i västvärlden.
Forskarna blir alltmer varse att vår kosthållning båda kan minska och öka risken
för att utveckla diabetes och det så kallade metabola syndromet.

Måndagen den 23 januari presenterar fem
forskare från Lunds universitets tvärvetenskapliga Antidiabetic Food Centre
(AFC) nya resultat på området.

Det handlar om nypon som skydd mot hjärt-
och kärlsjukdom, om mjölkproteinets speciella inverkan på blodsockret, om
fördelen med att äta korn, hur antidiabetiska livsmedelskoncept minskar
riskfaktorer och förbättrar minnet samt effekter av råg på cellnivå.

Dessutom bjuds på lunch baserad på
AFC-forskning.

Seminariet vänder sig till journalister,
hälso- och sjukvård, politiker, livsmedelsindustri, forskningsfinansiärer och
forskare. Alla talare finns på plats hela dagen. Pressmaterial skickas ut den 23
januari.

Tid: Måndag 23 januari 2012 kl
10.00-14.30

Plats: Universitetshusets aula,
Lunds universitet

Anmälan: Seminariet är
kostnadsfritt, men för vår planering vill vi ha din anmälan senast den 16
januari, om du vill ha lunch. Anmäl dig till ingrid.ristilammi@ffsc.lu.se

Deltagarantalet är begränsat. Ev frågor
besvaras av bitr centrumföreståndare Maria Johansson (maria.johansson@ffsc.lu.se, 046-222
14 29) eller pressansvariga Kristina Lindgärde (kristina.lindgarde@kansli.lth.se,
046-222 07 69, 0709-75 35 00) och Katrin Ståhl (katrin.stahl@med.lu.se,
046-222 01 31).

Program

10.00 Intresse för
livsmedelsbaserad prevention och företagande i Region Skåne,
Hannie Lundgren,
Forskningsdirektör Region Skåne

10.15 Antidiabetic Food Centre,
Professor Inger
Björck, centrumföreståndare för Antidiabetic Food Centre, Lunds universitet

10.30-11.00 Livsmedelsproteiner
för underlättad blodsockerreglering; ny kunskap och nya användningsområden,
Docent Elin Östman,
Industriell näringslära och livsmedelskemi, Lunds universitet

11.00-11.30 Mat, måltider och
minne,
Dr Anne
Nilsson, Industriell näringslära och livsmedelskemi, Lunds universitet

11.30-12.00 Effekter av råg på
cellnivå,
Professor
Eva Degerman, Signaltransduktionsforskning, Lunds universitet

12.00-13.15 En lunchbuffé baserad på
AFC-forskning kring ”Portföljkosten” serveras i Pelarsalen

13.30-14.00 Kan nypon skydda mot
hjärt-kärlsjukdom?,
Professor Cecilia Holm, Molekylär
endokrinologi, Lunds universitet

14.00-14.30 Kolhydratrika
livsmedels preventiva effekter; nya belägg för tarmflorans betydelse,
Elin Johansson,
doktorand, Industriell näringslära och Livsmedelskemi, Lunds
universitet

Forskarna är verksamma inom det unika
tvärvetenskapliga samarbetskonsortiet Antidiabetic Food Centre (AFC) vid Lunds
universitet. VINN Excellence Centret Antidiabetic Food Centre är ett samarbete
mellan Lunds Universitet, VINNOVA, Region Skåne, Aventure AB, Dr PersFood AB,
MKS Umetrics, Procordia Food AB, Pågen AB, Semper AB och Sveriges
Stäreksleproducenters förening upa.