Flera tidigare studier har pekat på en ökad risk för utveckling av diabetes av statinmedicinering. En stor studie, ”Womens Health Initiative”, pekar nu på att statiner ökar risken för diabetes. Hela 161108 kvinnor i åldrar mellan 50-79 år som från början inte hade diabetes ingick i studien. Av de som redan från början rapporterade att de tog statiner var risken att få diabetes ökad med 71 procent (relativ risk). Sammanlagt var det 7% av kvinnorna som rapporterade att de tog statiner vid studiens början år 1993-8, och drygt 10.000 fall av diabetes rapporterades av kvinnorna själva fram till år 2005. Risken tycks vara korrelerad till dosering och varaktighet av medicineringen visade vidare analyser. Författarna drar slutsatsen att statiner som klass av läkemedel ökar diabetesrisken. men att risken möjligen kan skilja sig beroende på dosering och typ av statin. http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/short/archinternmed.2011.625

Min kommentar: Statiner verkar genom att inhibera bildningen av mevalonsyra, som är det första steget i cellernas bildning av kolesterol, men mevalonsyra är också utgångsmaterialet för bland annat bildning av Coenzym Q10. Just brist på kolesterol gör att celler får svårare att korrekt vecka och exportera polypeptider och proteiner, och en studie från Lunds Universitet har visat att celler som har brist på kolesterol bildar mindre insulin, ett polypeptidhormon. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18806218

Det är märkligt att dagens riktlinjer rekommenderar att diabetiker skall behandlas med just statiner, trots att dessa läkemedel inte gört nytta.